Edunvalvonnan linkkejä

Yhteistyötahoja

Opetusalan Ammattijärjestö, www.oaj.fi
Akava, www.akava.fi
Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry, www.venk.fi

Eläketietoa

Työeläke, www.tyoelake.fi
Keva, www.keva.fi
Kansaneläkelaitos, www.kela.fi

Järjestöjä, viranomaisia, hankkeita ja tutkimuslaitoksia

Eläketurvakeskus, www.etk.fi
Ikäinstituutti, www.ikainstituutti.fi
Omaishoitajat ja Läheiset -liitto,  www.omaishoitajat.fi
Työeläkevakuuttajat TELA, www.tela.fi
Vanhustyön keskusliitto, www.vtkl.fi
Verottaja, www.vero.fi
Veronmaksajain Keskusliitto, www.veronmaksajat.fi
Voimaa vanhuuteen -hanke, www.voimaavanhuuteen.fi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, www.thl.fi


Poliisin ohje, miten suojautua huijaukselta, klikkaa tästä

Eläkeasioiden valmistelu ja päätöksenteko

Eduskunta, www.eduskunta.fi
Sosiaali- ja terveysministeriö, www.stm.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry
Undervisningssektorns Seniororganisation rf

Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki

020 748 9736 ja 020 748 9678
toimisto (at) osj.fi
Toimisto on avoinna arkisin klo 9–15.