Vad är OSJ rf

Undervisningssektorns Seniororganisation OSJ rf är en riksomfattande organisation för pensionärer som har verkat inom undervisningssektorn. Till organisationen hör över 21 000 medlemmar. Alla personer som har verkat inom undervisningssektorn har möjlighet att bli medlem. Organisationen är knuten till OAJ och dess styrelse fungerar som OAJ:s seniorkommitté.

Organisationens ändamål är att försöka förbättra medlemmarnas sociala ställning och pensionsförmåner. OSJ gör mångsidigt samarbete med olika instanser, till exempel med övriga pensionärsorganisationer och Akava. 

Genom intressebevakningen försöker man påverka beslutsfattarna, framför allt social- och hälsovårdsministeriet, som fattar de slutgiltiga besluten i pensioners frågor.

OSJ har 70 lokalföreningar. De anordnar mångsidig rekreations- och hobbyverksamhet. Medlemmarna har t.ex. möjlighet att njuta av kultur, resor och motion.

Föreningarna anordnar också tillfällen där man diskuterar pensionärernas intressebevakning. Dessutom hör många medlemmar i lokalföreningarna till den egna kommunens äldre råd.

OSJ rf utger tidningen Senioriopettaja som utkommer sex gånger om året. Tidningen är en medlemsförmån.

För mer information: verksamhetsledare Tuula Laine, 020 748 9735 eller tuula.laine  (at) osj.fi

 

Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry
Undervisningssektorns Seniororganisation rf

Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki

020 748 9736 ja 020 748 9678
toimisto (at) osj.fi
Toimisto on avoinna arkisin klo 9–15.