Töissä eläkkeellä ja OAJ:n palvelupaketti

Jos teet eläkkeellä ollessasi sijaisuuksia, muista perua OAJ:n jäsenmaksuvaltakirja ottamalla yhteyttä palkanlaskijaasi. Muutoin eläkkeellä saamastasi palkasta saatetaan pidättää OAJ:n jäsenmaksu.

Jos suunnittelet pitempiaikaista sijaisuutta, mieti tarvitsetko tueksesi esim. vastuuvakuutusta. Opetusalan Seniorijärjestön OSJ:n jäsenillä on mahdollisuus saada erillistä maksua vastaan tietty määrä OAJ:n palveluita.

Palvelupaketin saa ottamalla yhteyttä OAJ:n jäsensihteereihin puh. 0800 418 401.

Palvelupaketin hinta on 75 euroa/lukukausi. Jos maksaa tämän summan, OAJ:stä saa seuraavat palvelut lukukauden ajaksi:

• ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen
• edunvalvonnan neuvonnan
• työtehtäviin liittyvät lakimiespalvelut.

Muut vakuutukset tai OAJ:n edut eivät kuulu tämän erillisen maksun piiriin. Kyse ei siis ole varsinaisesta OAJ:n jäsenyydestä vaan tietyn palvelupaketin saamisesta OAJ:stä maksua vastaan.

Maksu on lukukausikohtainen, ja siksi palvelupaketin hinta on aina sama riippumatta siitä, missä vaiheessa lukukautta sen ottaa. Edut astuvat voimaan jäsenen maksettua palvelupaketin maksun.

Jäsenyys Opetusalan Seniorijärjestössä jatkuu normaalisti tämän lisämaksullisen palvelupaketin ajan, samoin seniorijärjestön jäsenmaksu.

Esimerkki

Jos OSJ:n jäsen ottaa vastaan puolen vuoden sijaisuuden keväällä ja haluaa esimerkiksi vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen sekä OAJ:n lakimiespalvelut sijaisuutensa ajaksi, maksaa hän normaalisti ensin OSJ:n vuotuisen jäsenmaksun ja sen lisäksi yhden lukukauden OAJ:n erillisen maksun 75 euroa. Jos sijaisuus jatkuu vielä syksyn ja jäsen haluaa OAJ:n palvelupaketin tältä ajalta, tulee hänen maksaa syksynkin ajalta 75 euroa. OAJ:n palvelut lakkaavat heti, kun erillisen jäsenmaksun lukukausi päättyy.

Eläkeajan työstä kertynyttä eläkettä haetaan uudella eläkehakemuksella.

1.1.2017 alkaen eläkkeellä tehdystä työstä kertynyttä eläkettä haetaan porrastetusti seuraavasti:

Eläkkeellä tehty työ kerryttää eläkettä 1,5 prosenttia. Tästä työstä kertynyttä eläkettä pitää itse hakea eläkkeen kertymisen ylärajan jälkeen. Eläkkeen kertyminen päättyy 68 vuoden täyttämiseen. Vuosina 1958–1961 syntyneille eläkettä kertyy 69-vuotiaaksi ja vuonna 1962 sekä sen jälkeen syntyneille 70-vuotiaaksi saakka.

--

Vuosisidonnainen lisä ns. ikälisä, kun teet eläkkeellä töitä

Eläkkeellä olevan sijaisen palkkaus, vuosisidonnainen lisä OVTES A 14 §:n määräys eläkeläisen vuosisidonnaisesta lisästä poistetaan 1.8.2020 lukien. Vuosisidonnaiseen lisään oikeuttavaksi ajaksi luetaan myös aika, jolta henkilö on ansainnut ja saa vanhuuseläkettä.

Tämän lukuvuoden alusta lukien eläkkeellä olevan opettajan vuosisidonnaisten lisien laskenta ei siis ala alusta, vaan hän saa ansaitsemansa vuosisidonnaiset lisät hyväkseen myös eläkkeellä ollessaan tehdessään opettajan työtä. Vuosisidonnainen lisä ei koske sivutoimisia tuntiopettajia.

Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry
Undervisningssektorns Seniororganisation rf

Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki

020 748 9736 ja 020 748 9678
toimisto (at) osj.fi
Toimisto on avoinna arkisin klo 9–15.