VENK ry

Opetusalan Seniorijärjestö toimii Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry:ssä.

Sääntöjensä mukaan VENK ry toimii eläkkeensaajien edunvalvojana, tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja, pitää yhteyttä vanhus- ja eläkeasioiden neuvottelukuntaan, seuraa Euroopan unionin sosiaali- ja eläkepoliittisia linjauksia, edustaa jäsenjärjestöjään yhteisesti sovituissa asioissa, edistää ikäihmisten tasavertaisuutta yhteiskunnassa sekä heidän etujensa ja oikeuksiensa toteutumista, tekee tunnetuksi jäsenjärjestöjensä toimintaa ja järjestää seminaareja.

VENKissä on yli 30 000 jäsentä. VENK ry:hyn kuuluu kuusi valtakunnallista eläkeläisjärjestöä:

• Julkisen alan eläkeläisten liitto KELO ry
• Oikeutta Eläkeläisille ry
• Päällystöliiton evp-yhdistys ry
• Suomen Ruskaliitto ry
• Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry
• VR Eläkeläisten Liitto ry

VENK on ottanut kantaa useisiin eläkkeitä tai eläkeläisiä koskeviin asioihin, esimerkiksi vanhuspalvelulakiin, eläketulon verotukseen, ikäihmisten pankkipalvelujen turvaamiseen, Kela-korvauksiin,  hallitusohjelmaan, valtion tulo-  ja menoarvioesitykseen. Katso VENK ry:n kannanottoja VENKin kotisivuilta www.venk.fi

OSJ:tä VENKissä edustaa hallituksen jäsen Kimmo Hissa, kimmo.hissa (at) pp.inet.fi. Hän toimii myös VENKin varapuheenjohtajana.  Kimmo Hissan varaedustaja on OSJ:stä Pentti Länne.   

Historiaa

VENK ry rekisteröityi 18.3.2008. VENKin hallituksessa on puheenjohtaja sekä yksi jäsen jokaisesta jäsenyhdistyksestä. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Vuosikokous pidetään helmi–maaliskuussa.  Jokainen jäsenyhdistys saa lähettää vuosikokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan jokaista alkavaa viittäsataa (500) henkilöjäsentä kohti.

Eläkeläisjärjestöjen yhteistyöllä on pitkä historia. Yhteistyötä viriteltiin jo 1960-luvulla. Ensimmäinen pöytäkirjattu kuuden eläkeläisjärjestön neuvottelu oli 1977. Yhteistyö lisääntyi 70-luvulla ja ensimmäinen puheenjohtaja Valtakunnalliselle eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnalle VENKille valittiin vuonna 1984. Keskustelua rekisteröidystä katto-organisaatiosta käytiin 90-luvulla, mutta se ei johtanut tulokseen. VENKin ohjesääntöä muutettiin vuoden 2002 alusta ja siihen otettiin lisää jäseniä. Silloin mukaan tuli myös Veteraaniopettajat ry ja muita ammattialapohjaisia järjestöjä. Jäsenmäärä lisääntyi vielä tammikuussa 2006 ja oli 14 järjestöä. Kesäkuussa 2006 VENKistä erosi kuusi järjestöä: Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Kansallinen Senioriliitto ry, Kristillinen Eläkeliitto ry ja Svenska pensionärsförbundet rf, jotka perustivat oman yhteistyöelimen.

Jäljelle jääneet liitot päättivät jatkaa Valtakunnallisen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan toimintaa ja rekisteröintiä alettiin myös valmistella välittömästi.

Yhteystiedot

Puheenjohtaja Markku Virtanen   

Kellaripellonkuja 6 C 17
00850 Helsinki

040 7693256
markku.s.virtanengmail.com

Sihteeri Riitta-Liisa Lindholm

Fleminginkatu 11 B 78
00500 Helsinki


riitta-liisa.lindholmalumni.helsinki.fi

 

 

 

Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry
Undervisningssektorns Seniororganisation rf

Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki

020 748 9736 ja 020 748 9678
toimisto (at) osj.fi
Toimisto on avoinna arkisin klo 9–15.