Vanhuspalvelulaki

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista  eli niin sanottu vanhuspalvelulaki tuli voimaan 1.7.2013.

Lain tavoitteena on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä  lisätä mahdollisuuksia vaikuttaa palvelujen kehittämiseen kunnassa. Tavoitteena on myös parantaa iäkkäiden henkilöiden mahdollisuutta saada laadukkaita palveluja ja vaikuttaa palvelujen sisältöön ja toteuttamiseen.

Vanhuspalvelulaissa ei ole säädetty uusista lakisääteisistä palveluista. Keskeiset iäkkäiden henkilöiden käyttämät sosiaalipalvelut, kuten kotipalvelut, omaishoidon tuki, palveluasuminen ja laitoshoito ovat edelleen määrärahasidonnaisia.

Tarkempaa tietoa saa sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta. Siirry stm:n sivuille www.stm.fi.

Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry
Undervisningssektorns Seniororganisation rf

Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki

020 748 9736 ja 020 748 9678
toimisto (at) osj.fi
Toimisto on avoinna arkisin klo 9–15.