Kunnan vanhusneuvosto

Heinäkuussa 2013 voimaan tullut vanhuspalvelulaki edellyttää, että jokaisessa kunnassa on vanhusneuvosto 1.1.2014 alkaen. Laki korostaa, että vanhusneuvostot ovat ikäihmisten asioiden valmisteleva elin.

1.5.2015 voimaan tulleessa uudessa kuntalaissa koottiin yhteen kunnan toimielimet, mukaan lukien vanhusneuvosto. Vanhuspalvelulaissa viitataan kuntalakiin ja todetaan, että vanhusneuvosto on otettava mukaan lain 5 §:ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja 6 §:ssä tarkoitettuun arviointiin. 

Mitä uudessa kuntalaissa sanotaan?

Ohessa kuntalain § 27:

Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.


Lisätietoa vanhusneuvostoista saa Kuntaliitolta. Siirry Kuntaliiton sivuille www.kuntaliitto.fi

Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry
Undervisningssektorns Seniororganisation rf

Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki

020 748 9736 ja 020 748 9678
toimisto (at) osj.fi
Toimisto on avoinna arkisin klo 9–15.