Työeläkeindeksi

Kaikkia maksussa olevia työeläkkeitä tarkistetaan kerran vuodessa tammikuussa työeläkeindeksillä.

Tulevan vuoden indeksitarkistukset tehdään kuluttajahintojen ja palkkojen muutoksista siten, että mukaan otetaan muutokset edellisen vuoden lokakuun alusta kuluvan vuoden syyskuun loppuun. Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että työeläkeindeksin mukainen tarkistus korvaa hintatason muutoksen sekä osan palkansaajien reaaliansiotason muutoksesta. Tästä seuraa, että työeläkeindeksillä tarkistetut eläkkeet jäävät keskimääräisen palkkatason kehityksestä jälkeen, ja sitä enemmän, mitä nopeampaa palkkatason reaalikehitys on.

Työeläkeindeksin tarkistus nostaa kaikkia siihen sidoksissa olevia sosiaaliturvaetuuksia. Työeläkeindeksiin on sidottu yksityisten ja julkisten alojen eläkejärjestelmien mukaisten maksussa olevien ansio- ja perhe-eläkkeiden lisäksi sotilasvammalain mukaiset eläkkeet, sukupolvenvaihdoseläkkeet, luopumiseläkkeet, luopumistuet ja -korvaukset, kuntoutusrahalain mukainen kuntoutusrahan vähimmäismäärä sekä virkamieslain mukainen toistuva korvaus.

Esimerkkejä työeläkeindekseistä:

vuosi      indeksi

2022        2,28 %
2021        0,5 %
2020        1,24 %
2019        1,45 %
2018        0,55 %
2017        0,59 %
2016        0,0 %
2015        0,34 %
2014        1,37 %
2013        2,83 %
2012        3,61 %
2011        1,35 %
2010        0,26 %
2009        4,95 %
2008        2,39 %
2007        2,21 %
2006        1,66 %
2005        0,93 %

Palkkakerroin

Uutta alkavaa eläkettä laskettaessa työuran aikaiset palkat ja työtulot tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden tasoon palkkakertoimella. Palkkakertoimessa luvut ovat toisinpäin kuin työeläkeindeksissä: hintatason muutoksen osuus on 20 prosenttia ja palkkatason 80 prosenttia.

Vuonna 2022 palkkakerroin nousee vuoteen 2021 verrattuna 2,46 prosenttia. 

Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry
Undervisningssektorns Seniororganisation rf

Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki

020 748 9736 ja 020 748 9678
toimisto (at) osj.fi
Toimisto on avoinna arkisin klo 9–15.