Omaishoidon tuki

Kunta tekee omaishoidon tuesta ja siihen sisältyvistä palveluista päätöksen. Kunta ja omaishoitaja tekevät omaishoidon tuesta omaishoitosopimuksen. Sopimuksen liitteeksi kunta, hoidettava ja omaishoitaja laativat yhdessä hoidettavalle hoito- ja palvelusuunnitelman.

Omaishoidon tukeen sisältyy hoidettavalle

  • omaishoito
  • hoito- ja palvelusuunnitelmassa määriteltävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut
  • omaishoitajan vapaan ajaksi annettavat palvelut.

Omaishoidon tukeen sisältyy omaishoitajalle

  • hoitopalkkio
  • vapaa
  • eläke- ja tapaturmavakuutus
  • sosiaalipalvelut.

Omaishoitajan palkkiot ja etuudet

Omaishoitajalle maksettavan palkkion suuruus riippuu hoidon sitovuudesta. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa.

Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2018 alkaen 392,57 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 785,14 euroa kuukaudessa. 

Katso lisää tietoa omaishoidon tuen hakemisesta ja suuruudesta sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta. www.stm.fi.

Lisäksi omaishoidosta saa tietoa Omaishoitajat ja Läheiset -liiton sivuilla. www.omaishoitajat.fi.

Omaishoidon tukea pohtineen kansallisen kehittämistyöryhmän loppuraporttiin pääsee klikkaamalla oheista linkkiä. Työryhmän loppuraportti, julkaistu 19.3.2014.

Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry
Undervisningssektorns Seniororganisation rf

Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki

020 748 9736 ja 020 748 9678
toimisto (at) osj.fi
Toimisto on avoinna arkisin klo 9–15.