Allekirjoita kansalaisaloite vanhusasiavaltuutetusta

Parhaillaan kerätään nimiä kansalaislaloitteeseen, joka tähtää vanhusasiavaltuutetun viran perustamiseen.

Kansalaisaloitteen takana ovat  professori emerita Sirkka-Liisa Kivelä ja erikoislääkäri Tiina Tuomela.

Alla heidän perustelunsa: 

Olemme huolissamme vanhustenhoidon ongelmista, taloudellisten vaikeuksien kanssa kamppailevista iäkkäistä, liikuntakyvyn rajoitteista ja yksinäisyydestä kärsivistä vanhoista ihmisistä sekä digitalisaation ja markkinatalouden laajenemisen aiheuttamista vaikeuksista iäkkäiden elämässä. Yhteiskuntamme arvot ovat koventuneet ja ihmisarvo unohdettu. Ikääntyviä ja iäkkäitä syrjitään monella tavalla. Heikoimmassa asemassa ovat kaikista huonokuntoisimmat vanhat ihmiset.

Maahamme tarvitaan vanhusasiavaltuutettu seuraamaan iäkkäiden, erityisesti kaikista vanhimpien kansalaisten kohtelua, nostamaan esille ongelmia ja vaatimaan ongelmien korjaamista ja iäkkäiden tasa-arvoista kohtelua.


Kuulumme ryhmään, joka on tehnyt aloitteen vanhusasiavaltuutetun perustamiseksi. Toivomme, että järjestönne liittyy kannattajien joukkoon ja tiedotatte aloitteesta laajasti järjestönne jäsenille sekä muillekin suomalaisille. Vanhusasiavaltuutetun toiminta hyödyttää iäkkäiden lisäksi nuoria ja keski-ikäisiä – etenkin heitä, jotka huolehtivat kunnoltaan heikentyneistä iäkkäistä omaisistaan. 

Kansalaisaloitteen voi käydä allekirjoittamassa sähköisesti, tässä linkki kansalaisaloitteeseen 

Voitte myös tulostaa allekirjoitettavaksi tarkoitettua lomaketta em. sivuilta ja jakaa niitä jäsenillenne. Paperisten kannatusilmoitusten palauttamisesta voi tarkemmin tiedustella Tiina Tuomelalta (yhteystiedot alla).

Vanhusten asia on koko kansamme yhteinen! Puheet eivät enää riitä, nyt tarvitaan tekoja!
 
Helsingissä, huhtikuun 28. päivänä 2018.
 
Sirkka-Liisa Kivelä                                                                       Tiina Tuomela
professori (emerita)                                                                      lääketieteen ja kirurgian tohtori
geriatrian erikoislääkäri                                                                erikoislääkäri
                                                                                                      tiina.tuomela@fimnet.fi

                                                                                                      


« Takaisin

Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry
Undervisningssektorns Seniororganisation rf

Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki

020 748 9736 ja 020 748 9678
seniorit (at) oaj.fi
Toimisto on avoinna arkisin klo 9–15.