Vuodenvaihteen muutoksia STM:n hallinnonalalla

Indeksimuutokset vaikuttavat esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismäärät laskevat kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti 1,22 prosenttia vuoden 2018 alussa. Säännöllisen kotihoidon maksujen tulorajat nousevat työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti 0,6 prosenttia.

Eläkkeensaajan asumistuen määrään hyväksyttäviä asumismenojen enimmäismääriä korotetaan 1,8 prosenttia vuoden 2018 alussa.

Elinaikakerroin on vahvistettu. Se on ensi vuonna 0,96102. Tämä vahvistettu elinaikakerroin pienentää vuonna 1956 syntyneiden vuonna 2018 tai sen jälkeen alkavia työeläkelain mukaisia vanhuuseläkkeitä 3,898 prosenttia.

Terveydenhuollon maksukatto laskee 691 eurosta 683 euroon kalenterivuotta kohden.

Omakanta-palvelun Omatietovarantoon voi jatkossa tallentaa omia hyvinvointitietojaan erilaisilla sovelluksilla. Esimerkiksi verenpaineen tai liikkumisen seurantatiedot voi tallentaa palveluun mobiilisovelluksella. Halutessaan tiedon voi tulevaisuudessa jakaa suoraan omalle lääkärilleen. STM julkisti Slush-tapahtumassa sovellusten kehittäjille suunnittelukilpailun, jossa haetaan uudenlaisia Omatietovarantoa hyödyntäviä sovelluksia.

Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistusten ja investointien rajoituslain voimassaoloa jatketaan vuoden 2020 loppuun saakka. Samalla ulkoistussopimuksia ja investointeja koskevia säännöksiä tiukennetaan. Myös kuntien yhteistoiminta-alueita koskevaa puitelakia jatketaan vuodella. 


« Takaisin

Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry
Undervisningssektorns Seniororganisation rf

Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki

020 748 9736 ja 020 748 9678
seniorit (at) oaj.fi
Toimisto on avoinna arkisin klo 9–15.