Vuodenvaihteen muutoksia

Vuodenvaihteessa tuli voimaan sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla monia laki- ja asetusmuutoksia.

1) Lääkekatto laskee 610 euroon vuodessa
Lääkekatto on 610 euroa vuonna 2014. Lääkekaton täytyttyä potilas maksaa lääkkeistään ainoastaan 1,50 euroa ostokertaa kohti.

2) Suomessa kirjoitetulla reseptillä saa lääkkeitä myös muista EU-maista
Suomessa kirjoitetulla eurooppalaisella reseptillä voi hakea lääkkeitä muualta Euroopasta. Reseptit kirjoitetaan vaikuttavalla aineella ja potilas maksaa lääkkeen itse. Lääkevalmisteen hinnasta voi hakea sairausvakuutuskorvausta, jos valmiste on Suomen lainsäädännön mukaan korvattava.

3) Potilaan valinnanvapaus kotimaassa laajenee 
Vuodesta 2014 alkaen potilaan oikeus valita hoitopaikkansa laajenee niin, että potilailla on mahdollisuus valita terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista.

4) Leskeneläkettä saavan henkilön vammaisetuuteen muutos
Leskeneläke oikeuttaa jatkossa vammaistuen sijaan eläkettä saavan hoitotukeen, kun perhe-eläkkeensaaja on täyttänyt 65 vuotta. Jos 65 vuotta täyttänyt henkilö on saanut lain voimaan tullessa leskeneläkettä ja 16 vuotta täyttäneen vammaistukea, vammaistuen maksamista jatketaan seuraavaan tarkistukseen tai vammaistuen lakkaamiseen saakka. Muutoksella yhdenmukaistetaan erilaisten eläkkeiden vaikutus vammaisetuuksiin, ja sen arvioidaan koskevan vuosittain noin sataa henkilöä.

5) Eläkkeensaajan asumistuessa hyväksyttävät asumismenot nousevat 
Eläkkeensaajan asumistukeen vaikuttavien asumismenojen (vuokra tai vastike) enimmäismääriä korotetaan vuoden 2014 alusta asumismenojen muutosta vastaavasti 4,1 prosenttia.

6) Sotainvalidien ja puolisoiden etuuksiin korotuksia 
Sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien avokuntoutuksen enimmäishinta nousee 750 euroon kuntoutettavaa kohti. Kotikuntoutuksena annettavan avokuntoutuksen enimmäishintaa on 1125 euroon kuntoutettavaa kohti. Täyteen sotilasvammalain mukaiseen täydennyskorkoon oikeuttavaa tulorajaa on korotettu indeksin mukaisesti 5830 euroon.

7) Potilaille oikeus hakeutua hoitoon muihin EU-maihin ja saada korvausta kustannuksista
Suomesta ulkomaille hoitoon lähtevän potilaan hoitokustannuksia korvattaisiin kahdella eri tavalla sen mukaan, onko kyse hoitoon hakeutumisesta toiseen valtioon vai ulkomailla oleskelun aikana lääketieteellisesti välttämättömäksi tulleesta hoidosta. Molemmissa tapauksissa potilas maksaisi hoidon kustannukset aina ensin itse ja voisi hakea maksuun jälkikäteen korvausta Kelalta. Potilaan ei tarvitsisi hakea ennakkolupaa hakeutuakseen hoitoon.

Potilaalla olisi oikeus saada korvausta vain sellaisesta hoidosta, joka Suomessa kuuluu terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Myös muista EU-maista tulevat potilaat voivat hakea terveyspalveluja Suomesta.

Kelaan sijoitettu rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste tarjoaa tietoa hoitoon hakeutumisesta Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen.


 


« Takaisin

Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry
Undervisningssektorns Seniororganisation rf

Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki

020 748 9736 ja 020 748 9678
seniorit (at) oaj.fi
Toimisto on avoinna arkisin klo 9–15.