OSJ:n teemoja EU-vaaleihin

EU-vaalit pidetään 25.5.2014. Hallitus on linjannut senioriopettajille tärkeitä vaaliteemoja.

EU-vaaleissa äänestäminen on tärkeää, sillä Euroopan unionin toimielimissä  päätetään monista sellaisista asioista, joilla on vaikutusta Suomen lainsäädäntöön ja sitä kautta tavallisten seniorikansalaisten arkeen.

Vaalien ennakkoäänestys on kotimaassa 14.–20.5.2014 ja ulkomailla 14.–17.5.2014. Varsinainen vaalipäivä on 25.5.2014. Suomesta valitaan 13 europarlamentaarikkoa viisivuotiskaudeksi 2014–2019.

EU:ta kiinnostaa julkisen talouden kestävyys kokonaisuudessaan. Osassa EU-maita eläkkeet maksetaan suoraan verovaroin, jolloin eläkkeet ovat huomattavasti suuremman riskin alla kuin Suomessa.  Kun valtiontalous on heikossa kunnossa, komissio saattaa suositella eläkejärjestelmän muuttamista siten, että verovaroja käytetään eläkkeiden sijaan johonkin muuhun.

Suomi erottuu monista muista EU-maista eläkejärjestelmän osalta. Lakisääteinen eläkejärjestelmämme on osoittanut vahvuutensa monin tavoin – myös kansainvälisesti.  Suomessa luvataan tietynlainen eläketaso, ja järjestelmä kantaa riskin. Etuusperustainen järjestelmämme on eläkkeen saajille turvallinen ja ennustettava. On siis olennaista, että Suomessa voidaan luottaa sosiaalipolitiikan, ja sen osana eläkejärjestelmän, pysyvän EU:ssa jäsenmaiden omana asiana.  Meillä on rakennettu eläkejärjestelmä, joka sopii suomalaiseen yhteiskuntaan ja työmarkkinoihin.

Yksi EU-vaaleissa muistettava olennainen asia on myös ikääntyvien naisten köyhyys. Iäkkäät naiset ovat eurooppalaisittain vaarassa syrjäytyä, sillä monen eläke on jäänyt sangen pieneksi. Lisäksi monet yli 75-vuotiaat naiset asuvat yksin, eikä heillä ole toista henkilöä menoja jakamassa.

Opetusalan Seniorijärjestön jäsenet ovat aktiivisia äänestäjiä, kuten muutkin seniorikansalaiset. Eläkeläisäänestäjiä on jo puolitoista miljoonaa. Silti ehdokkaina on seniorikansalaisten lukumäärään nähden suhteellisen vähän 60 + -vuotiaita.


« Takaisin

Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry
Undervisningssektorns Seniororganisation rf

Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki

020 748 9736 ja 020 748 9678
seniorit (at) oaj.fi
Toimisto on avoinna arkisin klo 9–15.